PMC  Eric Backhuis B.V. 
Projectmanagement and Consulting


Phone: +31 43 70 74 180     
Cell phone:+31 6 28 99 19 43     
hand
Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van PMC Eric Backhuis BV. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.
Persoonlijke informatie
U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat ik voor specifieke doeleinden informatie van u nodig zal hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Ik streef ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat ik persoonlijke informatie via internet verzamelen. Als u besluit mij of mijn zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die ik of zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zal ik u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteer ik dat.
Links naar andere sites
In deze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
PMC Eric Backhuis BV, behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.